Categoriearchief: meldingen

Opvang paasvakantie

Beste ouder,

Na overleg tussen de gemeente en de verschillende onderwijsnetten werd besloten ook tijdens de paasvakantie alle Dilbeekse basisscholen geopend te houden voor de opvang van kinderen van ouders die in essentiële sectoren werken.

Overdag zullen de leerkrachten van de school, uit vrijwillige engagement, de opvang verzorgen. Waar nodig zal dit aangevuld worden door begeleiders van Infano. Infano zal verder ook de voor- en naschoolse opvang verzorgen. De voor- en naschoolse opvang blijft zoals steeds betalend, tijdens de schooluren zullen de kinderen gratis opgevangen worden.

Wij vragen dat u uw kind vooraf inschrijft voor deze noodopvang. Doe dat liefst zo snel mogelijk, en ten laatste op de vooravond van de opvangdag.
Inschrijven gebeurt bij de directie op mailadres: directie@triptrapschool.be.

Graag herhalen we nog een aantal zaken:

  • Het basisprincipe is dat ouders hun kinderen zo maximaal mogelijk thuis opvangen.
  • Voor kinderen van de kleuter- en lagere school van ouders die in essentiële sectoren werken en voor kinderen uit kwetsbare gezinnen wordt opvang voorzien.
  • Het is belangrijk de bestaande contactbubbels intact te houden: de samenstelling van een bestaande groep mensen – die dus eerder al contact hadden – blijft de komende weken gelijk. Vandaar dat ook iedere school afzonderlijk opvang blijft voorzien.
  • In de opvang horen geen zieke kinderen thuis, noch kinderen die behoren tot een risicogroep.

Indien je nog vragen hebt neem dan gerust contact op met de school.

Zorg goed voor jezelf en elkaar.

Met vriendelijke groeten

Gemeente Dilbeek en alle Dilbeekse basisscholen
Nancy Luypaert, directeur Trip Trapschool Schepdaal

Zie ook: originele brief

Corona fase 2

Beste ouder,

In de strijd tegen het nieuwe coronavirus verstrengt de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen voor de bevolking vanaf vandaag, 18 maart om 12 uur. De lessen blijven tot de paasvakantie geschorst en de scholen blijven enkel open voor noodopvang.

Tijdens de schooluren staat in onze school een leerkracht in voor de noodopvang van leerlingen.
Nu de piek van de epidemie dichtbij komt, willen wij ook in onze schoolopvang de gezondheid van onze leerlingen en personeelsleden maximaal beschermen.

In de nieuwe maatregelen draagt de Nationale Veiligheidsraad de bevolking op om zoveel mogelijk thuis te blijven. Wij herhalen daarom onze oproep naar u:

De noodopvang op school blijft enkel bestemd voor gezonde kinderen van ouders die werken in de gezondheidszorg of in essentiële publieke sectoren.
Aan ouders die thuis werken vragen wij dat u uw kinderen ook thuis opvangt.

Beste ouder, in naam van onze school danken wij u voor uw medewerking.
Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke weken.

Bij nieuwe maatregelen van de overheid ontvangt u opnieuw van ons een bericht.
Samen sterk tegen het Coronavirus!

Met vriendelijke groet in naam van het schoolbestuur
Francine Hardeman, voorzitter
Nancy Luypaert, directeur Trip Trap

Zie ook originele brief