Opvang paasvakantie

Beste ouder,

Na overleg tussen de gemeente en de verschillende onderwijsnetten werd besloten ook tijdens de paasvakantie alle Dilbeekse basisscholen geopend te houden voor de opvang van kinderen van ouders die in essentiële sectoren werken.

Overdag zullen de leerkrachten van de school, uit vrijwillige engagement, de opvang verzorgen. Waar nodig zal dit aangevuld worden door begeleiders van Infano. Infano zal verder ook de voor- en naschoolse opvang verzorgen. De voor- en naschoolse opvang blijft zoals steeds betalend, tijdens de schooluren zullen de kinderen gratis opgevangen worden.

Wij vragen dat u uw kind vooraf inschrijft voor deze noodopvang. Doe dat liefst zo snel mogelijk, en ten laatste op de vooravond van de opvangdag.
Inschrijven gebeurt bij de directie op mailadres: directie@triptrapschool.be.

Graag herhalen we nog een aantal zaken:

  • Het basisprincipe is dat ouders hun kinderen zo maximaal mogelijk thuis opvangen.
  • Voor kinderen van de kleuter- en lagere school van ouders die in essentiële sectoren werken en voor kinderen uit kwetsbare gezinnen wordt opvang voorzien.
  • Het is belangrijk de bestaande contactbubbels intact te houden: de samenstelling van een bestaande groep mensen – die dus eerder al contact hadden – blijft de komende weken gelijk. Vandaar dat ook iedere school afzonderlijk opvang blijft voorzien.
  • In de opvang horen geen zieke kinderen thuis, noch kinderen die behoren tot een risicogroep.

Indien je nog vragen hebt neem dan gerust contact op met de school.

Zorg goed voor jezelf en elkaar.

Met vriendelijke groeten

Gemeente Dilbeek en alle Dilbeekse basisscholen
Nancy Luypaert, directeur Trip Trapschool Schepdaal

Zie ook: originele brief

Aanmelden 2020-2021

Beste ouders,

Wij willen jullie er graag aan herinneren dat de aanmeldingsperiode voor schooljaar 2020-2021 bijna op zijn einde loopt. Nog tot en met dinsdag 31 maart 2020 (12u) kan u uw zoon of dochter aanmelden via aanmelden.dilbeek.be.

Niettegenstaande de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan zullen wij de gewone aanmeldperiode en procedure aanhouden. Enkel op deze manier kunnen wij er voor zorgen dat iedereen ook op de vooropgestelde datum het resultaat van de aanmelding zal krijgen. Indien u nog vragen of hulp nodig hebt bij uw aanmelding kan u steeds mailen naar aanmelden@dilbeek.be of contact opnemen met 02/451.43.53.

Graag zetten we nog eens op een rijtje wie moet aanmelden:

  • Kleuters geboren in 2018 : Alle kinderen geboren in 2018 moeten zich aanmelden, ook indien zij tijdens het schooljaar 2020-2021 nog niet naar school mogen (pas vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen de kinderen naar school).
  • Kinderen die overstappen van de 3 de kleuterklas naar het 1 ste leerjaar van een school zonder lager onderwijs: klein klein kleuterke, Savio en Trip Trap
  • Kinderen die van school willen veranderen
  • Kinderen die nog op een wachtlijst staan van vorig jaar

Met vriendelijke groeten,
De Dilbeekse basisscholen

Zie ook