Onze Visie

visie-affiche

Ons opvoedingsproject

Wie zijn kind inschrijft in onze school, vertrouwt ons een deel van de opvoedingstaak toe. Wij zijn een actief team van leerkrachten: collegiaal, luisterend en bemoedigend, vol goede wil. Dit wordt ondersteund door onze schoolstructuur.

Een uitstekende verstandhouding en een vlotte samenwerking tussen school en gezin is noodzakelijk. Het is dan ook in het belang van elk kind dat u volgende waarden uit het opvoedingsproject onderschrijft en ondersteunt.

Wij bieden als schoolteam degelijk en samenhangend onderwijs aan, waar elk kind alle kansen krijgt voor een totale ontwikkeling naar hoofd, hart en handen.

Wij evalueren telkens opnieuw onszelf, en onze onderwijstaak.

Wij staan open voor nieuwe idee├źn, eigentijdse leermiddelen en werkvormen.

Door een breed zorgbeleid geven wij alle kleuters de beste zorgen om hun kwaliteiten maximaal te benutten. We doen dit in samenwerking met vele betrokkenen: kinderen, ouders, juffen, zorgbegeleiders, CLB-begeleiders.
Wij houden rekening met de verschillen tussen de kinderen, zowel op het vlak van interesse, mogelijkheden als persoonlijkheid. Kinderen met socio-emotionele problemen, gedragsproblemen en kansarmen laten we zeker niet in de kou staan.
Wij leren de kinderen sociaal en menslievend zijn. De kleuters leren met respect met elkaar omgaan. Zo vormen zij later de basis voor een goede samenleving. We werken aan de verstandelijke, psychomotorische en de sociale ontwikkeling, zodat de kleuter in balans kan opgroeien.

Elke kleuter verdient respect en waardering. Wij willen dat elk kind zich gelukkig voelt en graag naar school komt. Onze kleuterschool is een leefgemeenschap waar iedereen een vriendje wordt en is, waar elke juf en elk kind uniek is en recht heeft op waardering.

Eigen aardig = even waardig!

Alleen met een positieve ingesteldheid kan een kleuter zich goed voelen. Een kleuter die goed in zijn vel zit is, voelt zich geborgen, veilig en gezond. Een blijde kleuter is evenwichtiger en voelt zich meer betrokken.

Wij zijn een katholieke school, verbonden met de parochiegemeenschap. We maken onze kinderen enthousiast voor de persoon en de boodschap van Jezus Christus. Zo wordt een stukje Christus zichtbaar in onze omgeving.

Wij motiveren de kleuters actief mee te werken aan het opvoedingsproject door middel van kleutergerichte thema’s. Elk thema wordt door de juf aangebracht door een verhaal, een vers, een lied, een bewegings-moment… Maandelijks wordt het thema zichtbaar voor de hele school, zowel in de klas als in de speelzaal, in de gang, en op de website (kaderstuk rechts).

Om de thema’s te laten doorstromen naar het gezin lichten we jullie, de ouders, in over de opvoedingsactiviteiten. Hiertoe geven we jullie elke maand een leefblaadje mee zodat jullie weten waarmee wij in de school bezig zijn, waarop jullie thuis verder kunnen bouwen.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Iedereen hoort erbij!
  • Samen houden we de klas en de speelplaats netjes!
  • Help elkaar een handje!
  • Maak het goed na een ruzie!
  • Geef elkaar complimentjes!
  • Als iemand stop zegt, dan hou je op!
  • Praat erover!
  • Ik pak niets af van mijn vriendjes, mag ik daar ook eens mee spelen?
  • Samen spelen is gezellig!