Trip Trap blijft open op 20 maart

Op 20 maart 2019 wordt er gestaakt in het lager- en kleuteronderwijs. Bij Trip Trap zullen enkele leerkrachten staken, maar de school blijft open en de werking zal doorgaan zoals op andere dagen.